Renáta Fučíková: KAREL IV. – Ilustrovaný život a doba

Kniha Karel IV. – Ilustrovaný život a doba přední české ilustrátorky Renáty Fučíkové přibližuje nejzajímavější momenty ze života krále českého a císaře římského. V roce 2016, kdy si nejen Česká republika připomíná 700. výročí narození Otce vlasti, potěší laskavé obrázkové vyprávění nejednoho dětského čtenáře.  Titul Karel IV. – Ilustrovaný příběh a doba nabízí ucelený, ale přesto stručný a srozumitelný pohled na osobnost Karla IV.  Doba jeho panování bývá právem považována za zlatý věk českých dějin.

Kniha Renáty Fučíkové, plná ilustrací stejně delikátních, jaké známe z iluminovaných rukopisů vrcholného středověku, vypráví to nejzajímavější ze  života Karla IV. Dozvíte se, že byl nejen stavitelem mostů, hradů a měst. Velkou část svého života prožil na cestách mezi významnými městy tehdejší Evropy, jako byla Paříž, Milano, Benátky, Avignon, Řím, Florencie, Cáchy, Norimberk. Byl diplomatem a urovnával spory mezi panovníky, ale zároveň byl i válečníkem, který pro české země získal nová území. Velký odkaz zanechal Karel IV. v oblasti vědění, literatury a zákona. Sepsal legendy o životě nejstarších Přemyslovců, podílel se na vzniku kronik, sestavil nový zákoník, uprostřed Evropy založil univerzitu. Pečoval o rozvoj obchodu, umění a řemesel.

Renáta Fučíková (1964) je přední česká ilustrátorka a autorka zejména populárně vzdělávacích knih pro děti o české historii. Za svou tvorbu dostala řadu ocenění včetně Zlaté stuhy a nominace na Magnesii Literu.