Dle tagu: císař

Renáta Fučíková: KAREL IV. – Ilustrovaný život a doba

Kniha Karel IV. – Ilustrovaný život a doba přední české ilustrátorky Renáty Fučíkové přibližuje nejzajímavější momenty ze života krále českého a císaře římského. V roce 2016, kdy si nejen Česká republika připomíná 700. výročí narození Otce vlasti, potěší laskavé obrázkové vyprávění nejednoho dětského čtenáře.  Titul Karel IV. – Ilustrovaný příběh a doba nabízí ucelený, ale přesto stručný a srozumitelný pohled na osobnost Karla IV.  Doba jeho panování bývá právem považována za zlatý věk českých dějin. Pokračování článku →

František Kavka: Karel IV. Historie velkého vladaře

Monografie Karel IV. Historie života velkého vladaře, poprvé vydaná v roce 1998, je zdařilým pokusem o komplexní zachycení života i doby Karla IV. od jeho politických počátků v severní Itálii až po jeho diplomatickou cestu do Francie na sklonku života. Kavka v ní barvitým způsobem líčí nejen Karlovu zahraniční politiku jako římského císaře, ale zároveň se věnuje i jeho způsobu vykonávání vlády a reprezentace moci v Českém království. Na půdorysu rodového vládnutí zkoumá jak Karlovy napjaté vztahy s otcem, tak jeho spoluvládu s bratrem Janem Jindřichem. Pokračování článku →