jeroným pražský

Jeroným Pražský 2016: Evropan–vzdělanec–buřič

Jeroným Pražský byl  na kostnické hranici upálen roku 1416. Letos tedy uplyne 600 let od jeho mučednické smrti. Ačkoli tento významný aktivista českého středověku stojí v Husově stínu, jedná se o osobnost možná dokonce významnější. Po Husově smrti byl mučen a ze strachu o život své názory odvolal. Později se k nim však znovu přiznal a skončil stejnou smrtí, jako jeho přítel. Českobratrská církev evangelická tuto osobnost připomene řadou akcí.

Letošní akce jsou součástí šestiletého projektu Českobratrské církve evangelické Naše reformace. Jeho cílem je připomínat významná církevní výročí. Všechno začalo před třemi lety, kdy uplynulo 400 let od vydání Bible kralické.  

Průvodcem letošního roku se stane 65 centimetrů vysoká loutka vyřezaná Janem Růžičkou. „Loutka má podobu Jeronýma Pražského, inspiraci řezbář našel ve vyobrazení této osobnosti v Richentalově kronice,“ popsala mluvčí Českobratrské církve evangelické Jana Vondrová.

Vrcholem událostí spojených s výročím bude jednodenní festival 28. května na Střeleckém ostrově v Praze. Návštěvníci se mohou těšit na hudební kapely, loutkové divadlo nebo diskuzi o Jeronýmovi. Program zahájí bohoslužby. Chybět nebude ani program pro děti.

Českobratrská církev evangelická připravuje také další aktivity. „Budeme například promítat filmy v kostele u Martina ve zdi s následnou diskuzí s odborníky nebo chystáme malou brožuru o Jeronýmovi, jeho životě a odkazu. Vznikne také interaktivní test, ve kterém si lidé mohou ověřit znalosti o této osobnosti,“ přiblížila Jana Vondrová.

Jeroným Pražský se narodil okolo roku 1378. V roce 1398 dokončil studia na pražské univerzitě. Z Oxfordu přivezl do Prahy Wyclifovy nejdůležitější spisy. Přednášel na pařížské Sorbonně a na univerzitách v dnešním Německu a Rakousku. Podílel se na vydání dekretu Kutnohorského. Složil několik básní a „protest-songů“. Jako diplomat krále Václava IV. zavítal i do Jeruzaléma.

V dubnu 1415 přijel Jeroným i přes varování do Kostnice. „Po uvěznění a trýznivém mučení své názory odvolal. Ve znovuobnoveném procesu se přiznal k Husovým a Wyclifovým myšlenkám. Byl odsouzen církevním koncilem a 30. května 1416 upálen na stejném místě jako Hus,“ řekl Pavel Keřkovský, vyučující na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Více na https://www.nase-reformace.cz/ a https://www.facebook.com/JeronymPrazsky2016/

foto: