Dle tagu: Jeroným Pražský

jeroným pražský

Filmové středy s Jeronýmem Pražským

Jak byl Jeroným Pražský vnímán ve filmové tvorbě posledních několika desítek let? Českobratrská církev evangelická nabízí unikátní příležitost navštívit tři projekce v pražském kostele Martin ve zdi. Po každé z nich bude následovat diskuze s odborníky či autory filmů a dokumentů. Filmové středy jsou součástí projektu Jeroným Pražský 2016: Evropan – vzdělanec – buřičPokračování článku →

jeroným pražský

Jeroným Pražský 2016: Evropan–vzdělanec–buřič

Jeroným Pražský byl  na kostnické hranici upálen roku 1416. Letos tedy uplyne 600 let od jeho mučednické smrti. Ačkoli tento významný aktivista českého středověku stojí v Husově stínu, jedná se o osobnost možná dokonce významnější. Po Husově smrti byl mučen a ze strachu o život své názory odvolal. Později se k nim však znovu přiznal a skončil stejnou smrtí, jako jeho přítel. Českobratrská církev evangelická tuto osobnost připomene řadou akcí.

Letošní akce jsou součástí šestiletého projektu Českobratrské církve evangelické Naše reformace. Jeho cílem je připomínat významná církevní výročí. Všechno začalo před třemi lety, kdy uplynulo 400 let od vydání Bible kralické.   Pokračování článku →