Výstava Frauenpower – spolek FF16 ve Vrtbovské zahradě

Ojedinělý počin, výstava s názvem, který by bylo možné přeložit jako “Ženský element / síla v současném umění” je prezentací aktuálního ženského uměleckého pohledu na malbu, grafiku, sklo, plastiky, fotografii a další výtvarné obory. Výstava představuje autorky názorově i stylově spřízněné svobodou a svobodomyslností tvorby.

FF16: Francouzská Frakce – spolek, který vznikl volným sdružením šestnácti výtvarných umělců různého zaměření, věku, výtvarného názoru i výtvarného projevu.

Tentokrát, ve Vrtbovské zahradě, vystavují jen ženy zmíněného spolku FF16. I proto název Frauenpower.

Jitka Hilská… Obrazy fotografie inspirované přírodou, básněním, pokorou i vznešeností.

Eva Heřmanská… Obrazy a plastiky oblékané do syrově barevných smaltovaných vrstvených šatů.

Šimona Součková… Dokonalé zvládnutí techniky exprese výtvarného umění, plné biblických a řecko-římských mýtů, příběhů a písní své rodné země.

Eva Vlasáková… Kresby, grafiky, obrazy, koláže, autorské sklo různých technik. Díky dojmům a poznatkům z cest, které podniká vytváří díla, inspirovaná místní tradicí, symboly a filosofií.

Věra Krumphanzlová… Obrazy s divokou, signální barevností, inspirované především přírodou.

Galerie je pro veřejnost přístupná denně, a to vždy od 10 do 19 hodin – od 1.9. do 15.9.2018 (včetně), Vstup zdarma ev. dobrovolný.