L’Asilo d’Amore

Vrcholem programu Festivalu barokních umění Český Krumlov 2016 bude novodobá světová premiéra opery L’Asilo d’Amore

16Vrcholem programu Festivalu barokních umění Český Krumlov 2016 bude novodobá světová premiéra opery L’Asilo d’Amore. Festival barokních umění Český Krumlov každoročně poutá pozornost milovníků historické hudby z celé Evropy. IX. ročník se koná od 16. do 18. září 2016 a nabídne mimořádný kulturní zážitek – novodobou světovou premiéru oslavné opery L’Asilo d’Amore. 

Jeden z nejvýznamnějších skladatelů středoevropského baroka Antonio Caldara ji zkomponoval na libreto Pietra Metastasia v roce 1732 pro Český Krumlov, poprvé byla uvedena téhož roku v Linci. Uvedení opery L’Asilo d’Amore je zároveň oslavou 250. výročí otevření Zámeckého divadla v Českém Krumlově (1766), v jehož autentických prostorách se novodobá premiéra uskuteční.

Program IX. ročníku nabídne i další pozoruhodné hudební události, například Madrigaly alžbětinské Anglie v podání brněnského souboru Societas Incognitorum, komorní hudbu francouzského baroka Ve stínu krále Slunce v interpretaci Le Jardin des Arts z Maďarska či Varhanní recitál na unikátním nástroji Nicolause Christeindla a Bernharda Wollerse z roku 1682. Chybět nebude ani oblíbený barokní ohňostroj a barokní iluminace v zámecké zahradě.

Antonio Caldara (cca 1670–1736) po třicet let zastával jedno z nejvýznamnějších hudebnických míst tehdejší Evropy – byl druhým kapelníkem císařské dvorní kapely ve Vídni v době jejího největšího rozkvětu za vlády hudbymilovného císaře Karla VI. Vedle péče o chrámovou hudbu bylo Caldarovým hlavním úkolem komponovat opery oslavující panovnický dům. Jeho skladby významně ovlivnily podobu vrcholného baroka v celé Střední Evropě a dochovaly se kromě Rakouska a Itálie též v českých, moravských, slezských a maďarských archivech (m. j. i v Českém Krumlově).

Oslavná opera (tzv. Festa Tetrale) L’Asilo d’Amore (Útočiště Amorovo) byla zkomponována v roce 1732 na oslavu narozenin císařovny Alžběty Kristýny (28. srpna). Protože toto datum připadlo na cestu císařského dvora z Karlových Varů a Prahy zpět do Vídně, bylo představení připravováno na zámku císařova přítele a vrchního štolby Adama Františka knížete ze Schwarzenbergu v Českém Krumlově. Archivní materiály informují nejen o návštěvách hlavních realizátorů představení, básníka a dramatika Pietra Metastasia a scénografa Giuseppe Galli-Bibieny, na krumlovském zámku, ale i o přesném počtu členů císařské dvorní kapely (zpěváků, tanečníků a hudebníků), kteří měli operu v Českém Krumlově nastudovat. Bohužel po tragickém skonu knížete ze Schwarzenbergu při lovu u Brandýsa nad Labem, kdy byl postřelen samotným císařem, nepřicházelo oslavné dvorské představení v Krumlově v úvahu. Premiéra se tedy nakonec odehrála v Linci, o čemž zpravuje jak dochovaná rukopisná partitura, tak výtisk libreta.

Novodobá světová premiéra Caldarovy opery L’Asilo d’Amore na Festivalu barokních umění Český Krumlov 2016 bude zároveň jejím druhým provedením vůbec (dvorské opery nebyly reprízovány a nebyly ani poskytovány jiným dvorům či divadlům). Zároveň bude toto dílo po 284 letech uvedeno na místě, pro něž bylo původně koncipováno. Podkladem pro nastudování je Caldarova autografní partitura uložená v Archivu Společnosti přátel hudby ve Vídni (Gesellschaft der Musikfreunde), dále čistopis partitury a instrumentálních partů z fondu dvorní kapely ve vídeňské Národní knihovně (Österreichische Nationalbibliothek) a výtisk libreta, které zároveň sloužilo jako program k lineckému představení uložený tamtéž. Opera L’Asilo d’Amore v Zámeckém divadle v Českém Krumlově zazní v podání zkušených sólistů a prvotřídního barokního orchestru Hof-Musici, za řízení cembalisty Ondřeje Macka.

Festival barokních umění pořádají: Festivaly Český Krumlov, o. s., Sdružení barokního souboru Hof-Musici, Občanské sdružení Teatro alla Moda.