YMCA

Minulost i současnost YMCA ukáže výstava YMCA jako na dlani

YMCA jako na dlani je výstava , která ukáže stále živé principy sportu a výchovy mládeže. Rovněž ji představí jako kamarádskou, pomocnou i štědrou ruku otevřenou už od dob první republiky všem dětem a mladým lidem, kteří chtějí aktivně trávit svůj volný čas. Organizace YMCA stála mimo jiné u zrodu a rozvoje mnoha nových sportů. Díky ní vznikl i dnes tolik populární basketbal. A právě sport – podobně jako společná zábava, otevřenost a čestné soutěžení v duchu fair play – jsou i hlavními tématy expozice. Výstava v přízemí Paláce YMCA v ulici Na Poříčí 12 potrvá od 25. listopadu do 31. ledna, přístupná bude denně od 8 do 20 hodin a vstup je zdarma.

Při dnešním nebude chybět ukázka hry kin-ball s obřím balonem neboli velmíčem. Velmíč využívali „ymkaři“ už ve 20. a 30. letech minulého století, když propagovali sport jako spojení tělesné zdatnosti s duševními ctnostmi jako je poctivost, statečnost a kamarádství. Kin-ball se bude hrát od 20 do 22 hodin v prvním patře Paláce YMCA v tělocvičně, která se tak mimořádně otevře nejširší veřejnosti. V tělocvičně proslulé svou ojedinělou klopenou běžeckou dráhou dříve trénovaly třeba legendární české gymnastky Věra Čáslavská či Eva Bosáková. Nyní si zde budou moci návštěvníci hru s velmíčem také sami zkusit: osobně nápomocný jim v tom bude špičkový kin-ballista a mladý český reprezentant Petr Lipový, který zde hru předvede se svými spoluhráči z družstva v Hradci Králové.

Výstava ukazuje pestrou činnost vůbec nejstarší, největší a nejrozšířenější mládežnické organizace na světě. A pokud zůstaneme u přirovnání otevřené ruky, zaměřuje se na jejích pět prstů: pět tradičně nejsilnějších oblastí, v nichž vyniká právě současná česká YMCA. K těm patří zejména férově a s radostí provozovaný sport, tradiční tábory pro děti, Ten Sing – volnočasové umělecké aktivity určené pro dospívající mládež, mateřská a rodinná centra a nízkoprahová zařízení, zaměřená na pomoc sociálně či ekonomicky znevýhodněným dětem a mladým lidem.

Výstava instalovaná v osmi výkladních skříních v bývalé pasáži Paláce YMCA nabídne vedle psaných textů i mnoho půvabných, dosud nevystavených fotografii z archivu i ze současného dění organizace. A chybět na ní nebudou ani rarity z archivů soukromých sběratelů či pamětníků a také z depozitářů Národního muzea.

V rozvíjení a vynalézání nových sportů drží YMCA nejeden světový primát. Třeba basketbal neboli košíková vznikla v roce 1891 díky kanadskému tělocvikáři a aktivnímu „ymkaři“ Jamesu Naismithovi. Toho ho napadlo, že svým svěřencům umístí do tělocvičny koš na broskve, aby se do něj mohli trefovat míčem. Díky organizaci YMCA se u nás ve 20. a 30. letech rozšířily nejen basketbal, ale také odbíjená, lukostřelba či softball.  V bazénu v Paláci YMCA, který je vůbec nejstarším krytým bazénem v Praze a stále si v něm můžete zaplavat, se dříve konala také mistrovství republiky ve skocích z prkna.

Na výstavě tak vedle historického náčiní najdeme třeba také sportovní desatero – pravidla dobrého sportu z roku 1923. Ta kladou důraz na pevnou vůli, spolupráci a dodržování fair play. Právě spojení péče nejen o silné tělo, ale také o zdravou duši a ducha mladých lidí bylo to, oč v YMCA vždycky šlo. Harmonické propojení těla, duše a ducha ostatně představuje i červený rovnostranný trojúhelník přetnutý modrým břevnem – symbolem silné vůle, bez níž nic nejde -, který má tato organizace ve znaku

Výstava přiblíží vedle sportu i populární tábory, otevřené a dostupné bez rozdílu všem dětem.  Ten nejstarší – letní tábor v Soběšíně – oslaví letos už 95. narozeniny. O jeho založení se kdysi zasadil sám prezident T.G. Masaryk.

Zcela jedinečnou zábavu pro náctileté nabízí v YMCA Ten Sing neboli teenagers singing: dospívající mladí lidé se tu věnují hudbě, zpěvu a tanci. Nerozhoduje přitom jejich talent, ale hlavně chuť si některou z uměleckých disciplín zkusit a zažít pak radost ze společného vystoupení.

Průkopnickou roli sehrála YMCA i v rozšíření rodinných a mateřských center: právě v Paláci YMCA vzniklo v roce 1992 vůbec první mateřské centrum v Česku. Organizace dodnes stojí za řadou těchto užitečných zařízení, fungujících dnes po celé republice.

Záslužnou roli při práci s mladými lidmi odvádějí také nízkoprahová centra, v nichž se pracovníci z YMCA setkávají s dětmi a mládeží, která je ohrožená chudobou, problémy v rodině či sociálním vyloučením.

foto: wikipedia.org