Inventura Jakuba Tomáše v Nové galerii

V Nové galerii na pražských Vinohradech probíhá  od 3. 9. do 4. 10. výstava Jakuba Tomáše nazvaná Inventura. Název výstavy Inventura odkazuje na pracovní proces spojený s obchodem a prodejem – provádění inventury čili náhodné kontroly, evidence věcí (zde obrazům nebo motivů) formou výstavy.  Výstava potom funguje jako jeden z nekonečně možných vzorků toho, co bylo pracovníky inventury (autor a kurátor) separováno, vystaveno, a zároveň veřejností prostřednictvím návštěvy výstavy „zkontrolováno“, dříve, než budou obrazy opět uskladněny podle místa a potřeb toho, komu patří.

Jakub Tomáš (1982), nedávný absolvent pražské Akademie výtvarných umění (2006 – 2012, prof. Vladimír Kokolia, prof. Jiří Sopko), se od své diplomové práce (2011-2012) pravidelně objevuje na české umělecké scéně jako výrazný malíř, který je schopen aktualizovat svébytným způsobem současnost pro obraz. Právě v době, kdy končil svá studia, byly jeho práce zařazeny Karlem Srpem do výstavního cyklu Start up, kterým Galerie hlavního města Prahy dodnes zpřístupňuje veřejnosti živé impulsy nejmladšího českého umění. Již tehdy jsme mohli zaznamenat výjimečné schopnosti autora: svobodné avšak nikoliv samoúčelné nakládání s malířskými výrazovými prostředky, smysl pro nové formátování obrazu v závislosti na proměně lidského vědomí, osvojení si malířské iluze, kterou lze přetvářením demaskovat a rozvinout tak celou řadu otázek přesahujících úzké vymezení jedné z uměleckých disciplín.