Hana Třeštíková

Hana Třeštíková: Chci, aby Praha podpořila knižní vydavatelství

Hana Třeštíková, pražská radní pro kulturu, připravila další tři opatření na podporu pražských kulturních aktérů. V režimu individuálních dotací Praha nově přijímá žádosti na tvorbu a prezentaci uměleckého obsahu on-line, vychází vstříc pořadatelům akcí úpravou grantových smluv a podpoří také knižní vydavatele, od nichž odkoupí za celkem 10 milionů korun knihy pro Městskou knihovnu. Až do 1. května také probíhá celorepubliková dárcovská akce NIC 2020, v rámci které přispívají svým kulturním institucím sami diváci.

„Hledáme pořád nové cesty, jak kulturní scéně pomoci. Upravujeme grantové smlouvy tak, aby pořadatelé nemuseli vracet už prokazatelně účelně vynaložené peníze u akcí, které nelze přesunout na pozdější termín. Přispějeme dále na streamy nebo třeba zpřístupnění webové galerie, aby mohly kulturní instituce zůstat v kontaktu s diváky a návštěvníky. A protože se snažíme na nikoho nezapomenout, rozšiřujeme podporu také na knižní vydavatele. Od nich nakoupíme knihy, které udělají radost čtenářům v Městské knihovně,“ řekla radní pro kulturu Hana Třeštíková.

Praha prostřednictvím Městské knihovny nakoupí knihy za 10 milionů korun. „Uvědomujeme si, jaké ohrožení představuje současná situace pro činnost nakladatelů, kteří jsou strategickými partnery knihovny. Proto vítáme rozhodnutí hlavního města Prahy o posílení rozpočtu knihovny na nákup knih o 10 milionů korun. Nakupovat budeme u pražských nakladatelů, a to nejen knihy papírové, ale budeme jednat i o licencích pro e-knihy, které obohatí nabídku E-knihovny,“ dodal ředitel Městské knihovny v Praze Tomáš Řehák.

V režimu Individuálních účelových dotací Praha přispěje kulturním aktérům také na projekty zpřístupňující autorská díla veřejnosti online (mimo televizního vysílání). Instituce mohou žádat o nejvýše stotisícovou podporu na zpřístupnění online prohlídek výstav, divadelních představení nebo jiného umění. Celkem Praha rozdělí až 5 milionů korun. Žádosti je možné podávat okamžitě. Všechny potřebné informace a formuláře naleznou žadatelé na stránkách portálu praha.eu pod „Individuální účelové dotace“.

Další novinka se týká vyúčtování grantů. Hana Třeštíková předloží městské radě návrh opatření – stejného jako připravuje Ministerstvo kultury – v rámci kterého bude při vyúčtování respektovat, že náklady hospodárně, účelně a efektivně vynaložené v dobré víře příjemcem na akce nebo dílčí kroky v přímé souvislosti s projektem se považují za náklady vynaložené na realizaci projektu v souladu s grantovou smlouvou, přestože se projekt či akce neuskuteční kvůli nemožnosti přesunu na jiný termín.

Až do 1. května současně probíhá celorepubliková dárcovská akce NIC 2020, v rámci které přispívají svým kulturním institucím sami diváci, a pod projektem Kultura žije hlavní město spolupracuje s Mall TV a službou Donio na podpoře kulturních streamů. Radní Třeštíková také zaštítila sbírku pro hudebníky na volné noze www.umelcivolnanoha.cz, kterou založil dirigent Radek Baborák.