dílo

Dílo Umberta Eca se uzavírá souborem malých intelektuálních potěšení

Poslední dílo Od hlouposti k šílenství Umberta Eca je souborem malých intelektuálních potěšení, on sám jim říkal “poznámky na krabičkách od sirek”. Eco ho sám stihl připravit do tisku jen několik dní před svou smrtí. Je jeho osobním výběrem z knižně dosud nepublikovaných vtipných a čtivých sloupků, které nashromáždily za posledních patnáct let svého života.

Témata jednotlivých sloupků volí Eco zcela spontánně, rozepisuje se o podivnostech současného vývoje stejně jako o téměř chorobné touze zviditelnit se, o dlouhověkosti i o internetu, o masových médiích I o rasismu, o otázkách vzdělávání a mnoha dalších věcech.

Objevují se ty z nejoblíbenějších filmových či románových postav Umberta Eca, jako James Bond, i protagonisté některých z jeho oblíbených komiksů. A opět, jako vždy, nostalgie po ztracené minulosti, úvahy o moci a jejích nástrojích a kritika konzumu, díky kterému jsme zavaleni předměty ale prázdné myšlenkami. Génius, moudrost a smysl pro humor, to vše najdeme v této knize, která je důstojným rozloučením s velkým učitelem.

Termín “tekutá společnost” poprvé použitý Zygmundem Baumanem, označuje svět, ve kterém dnes žijeme. Je to svět, v němž stát prochází krizí a jeho význam je zastiňován významem mezinárodních korporací, svět, v němž dochází ke krizi ideologií, a tím i politických stran a společných hodnot, díky nimž se jedinec mohl cítit jako součást něčeho. Krize konceptu společenství vedla k bezmeznému individualismu a každý každému se stal soupeřem, kterého je třeba se obávat. Za takového stavu věcí se vše rozpouští a jediným východiskem pro jedince bez jakýchkoliv záchytných bodů je snaha stůj co stůj na sebe upozornit, spojená s konzumismem. Tento konzumismus však nespočívá v nabývání věcí, které by uspokojovaly naše potřeby, ale v neustálé spotřebě věcí, které pro nás vzápětí ztrácejí význam a jsou nahrazovány jinými.

Umberto Eco (1932 – 2016) byl významný italský filozof, estetik, literární vědec, sémiolog a romanopisec. Spolupracoval s veřejnoprávní televizí RAI a poté s nakladatelstvím Bompiani, v letech 1975 – 2007 působil na univerzitě v Bologni.