Za Rubensem do Šternberského paláce

Národní galerie v Praze vystavuje ve Šternberském paláci na Hradčanském náměstí malbu Petra Paula Rubense Večeře v Emauzích.

V Praze bude obraz slavného mistra tři měsíce. Zapůjčilo ho madridské muzeum Prado. Kdo do Šternberského paláce zavítá, jistě nezalituje, neboť ve stejném sále jako madridské plátno může spatřit další dvě Rubensova díla – Umučení sv. Tomáše a Sv. Augustin. Ta Rubens kdysi namaloval pro pražský kostel sv. Tomáše. Obrazy loni zrestituovala katolická církev, Národní galerii je dlouhodobě zapůjčila. Ředitel Národní galerie Jiří Fajt si pochvaluje, že spolupráce s Pradem se zdárně rozvíjí a jejím dalším výsledkem by mohla být pražská výstava proslulého El Greca.

Reprodukce obrazu Hlava medúzy: wikipedia