Výstava Magické vikýře PLAY

Expozice Magické vikýře PLAY je místem tvořivosti, hravosti a fantazie.

Výstava Magické vikýře PLAY otevírá dětem svět fantazie a tvořivosti. Díky mnoha zvukovým, optickým a kinetickým objektům nabízí vhled do oblasti hudební nauky, výtvarné výchovy či fyziky a může tak být netradičním doplňkem školní výuky. Výstava potrvá v Galerii Malostranské besedy až do 30. června 2017.

Výstava Magické vikýře PLAY je hravá a plně interaktivní, a představuje tedy ideální alternativu školním exkurzím či výletům. Je to něco úplně jiného než klasické výstavy, kde se musí jen poslouchat, dívat se na exponáty a nesmí se na nic sahat. U Magických Vikýřů PLAY se děti budou bavit a zároveň se učit a rozvíjet svou kreativitu. Jednotlivé expozice určitým tvůrčím způsobem doplňují běžnou výuku hudební a výtvarné výchovy, ale i fyziky nebo historie.

Výstava Magické vikýře PLAY zahrnuje téměř dvě desítky zvukových, optických a kinetických nástrojů, kterých se návštěvníci mohou dotýkat, zkoušet je, bádat i ozvučovat. Magické vikýře PLAY jsou pokračováním mezinárodního projektu putovních výstav a doprovodných akcí ORBIS PICTUS PLAY autorů Jiřího a Radany Waldových, který umělecky koncipuje Petr Nikl ve spolupráci s dalšími výtvarníky. Otevírací doba pro veřejnost je od 10.00 do 18.00 hodin, pro školní skupiny od 9.00 hodin.

Výstava Magické vikýře PLAY navazuje na úspěch a oblibu výstavy Vikýře PLAY v Malostranské besedě z roku 2013 a také na Bránu do světa tvořivé lidské fantazie, Labyrint světla, Leporelo hru, a PLAY inspirovaných dílem humanistického myslitele Jana Ámose Komenského Labyrint světa a ráj srdce.

Výstava Magické vikýře PLAY je aktivním tvůrčím prostředím, kde hlavní roli hraje překvapení, hra, sebereflexe a imaginace a skrze nějž můžeme poznávat okolní svět i sebe sama.

foto: Milan Cais