Třebíčský hudební festival: 5. – 30. září

Nejznámější díla vokální, instrumentální i scénická, avantgardní hudební projekty, velké kantátové a oratorní koncerty i komorní hudba, renomovaní umělci i začínající mladí interpreti, koncerty vážné i nevážné… to vše v jediném projektu – Třebíčský hudební festival zve k návštěvě! Letošní 11. ročník se koná od 5. do 30. září s podtitulem Čechy hudební – historie i současnost a nabídne posluchačům pozoruhodný obraz o hudbě českých mistrů v proměnách staletí.

Letošní Třebíčský hudební festival, jak předznamenává podtitul, představí díla českých autorů nebo autorů žijících a tvořících v Čechách. Od Jacoba Handla, Jana Campana Vodňanského a další autory rudolfínské doby přes osobnost Samuela Capricorna až po vrcholné baroko Jana Dismase Zelenky v podobě velkolepého dvojsborového moteta Te Deum či nedoceněného Františka Ignáce Tůmy a jeho Stabat Mater. Pohled do současnosti zprostředkuje komorní tvorba Bohuslava Martinů a žijící skladatele zastoupí jeden z nejlepších – Lukáš Hurník v nově vzniklé podobě madrigalu. Všechna historická díla budou provedena ve stylové interpretaci a na dobové nástroje špičkovými evropskými soubory Czech Ensemble Baroque, pod jehož uměleckou záštitou se festival koná, a Musica aeterna Bratislava.

Třebíčský hudební festival – Program 11. ročníku:

5. 9. – Interpretační workshop

8. 9. – Hudba v ulicích / Pouliční muzikanti / exteriéry Třebíče

11. 9. – Hudba za doby Rudolfa II. / Czech Ensemble Baroque / Kamenný sál

14. 9. – Koncert třebíčských rodáků / Klára Janatová – flétna, Kamil Ahmadie – klavír / Kamenný sál

21. 9. – J. D. Zelenka: Te Deum / Czech Ensemble Baroque / Bazilika sv. Prokopa

23. 9. – L. Hurník: Poslední léto s Juliet / L. Hurník, Ensemble Baroque Quintet / Aula Katolického gymnázia Třebíč

27. 9. – F. I. Tůma: Stabat Mater / Musica animata / Kostel proměnění Páně

30. 9. – S. Capricornus: Jubilus Bernhardi / Musica aeterna / Aula Katolického gymnázia Třebíč

Vstupné: V předprodeji 150/120 Kč, na místě 180/150 Kč, permanentka: 850/720 Kč

Více na www.tof.cz

Další materiály o Czech Ensemble Baroque najdete zde.