Dle tagu: marxismus

ESEJ: Patří Marx jen rudým?

Dalajláma o sobě nedávno prohlásil, že je marxistou. U feudála to sotva překvapí. Ale může Marx být inspirací i progresivnějším třídám? Neřkuli politické pravici? Konzervatismu? A pomiňme nyní konzervatismus katolický, který se s Marxem laskal vždy (zejména ve své jihoevropské a jihoamerické podobě), neboť správně cítil, že Marxova teorie hodnoty je posledním pokusem, jak zachránit náboženský pohled na svět. Míním nyní konzervatismus pragmatický, realistický, konzervatismus věřící v Evropu a snažící se zachránit to podstatné z ní. Může tento konzervatismus Marxe „vyvlastnit“? Ba, řečeno jinak, může být Marx přijmut za ono výše vyřčené „to podstatné z Evropy“, nebo musí nutně stát vždy na straně barbarů?
Pokračování článku →