Dle tagu: Jimmy Carter

Carter

Recenze: Jimmy Carter: Ženy, náboženství, násilí a moc

Kniha v 18 kapitolách popisuje neblahé jevy současné světové lidské společnosti,jako: předsudky, diskriminaci, války, násilí, chudobu a nemoci,které neúměrně těžce dopadají zejména na ženskou část populace. V úvodní kapitole popisuje Jimmy Carter příběh svého života,jeho názorový vývoj, který vychází z jeho náboženského přesvědčení.

Jimmy Carter: Nerovnost mezi pohlavími roste stále rychleji a platí to stejnou měrou pro země bohaté i chudé

Ve své nejnovější knize se bývalý americký prezident podrobně zabývá předsudky, diskriminací, násilím, zkresleným výkladem náboženských textů (Bible, Koránu a dalších), fyzickým a duševním týráním, chudobou, nemocemi a válkami z hlediska ženské nerovnosti, existující dnes na celém světě. Carter ukazuje, že muži sice s tímto stavem věcí mnohdy nesouhlasí, ale mlčí, aby si zachovali dominantní postavení. Pokračování článku →