Soutěž pro školy Objevte své knihkupectví 2017 má vítěze

Letošní ročník osvětové kampaně Kniha ti sluší, kterou pořádá Svaz knihkupců a nakladatelů, představil v dubnu v rámci Světového (tý)dne knihy a autorských práv řadu zajímavých akcí. Jednou z nich bylo vyhlášení soutěže Objevte své knihkupectví pro žáky 1. až 9. tříd ZŠ organizované ve spolupráci s firmou Albatros Media. Celkovým vítězem se stal čtenářský klub ZŠ Řehlovice, který společně s týmem dětí ze ZŠ Drmoul, jenž se umístil na druhém místě, navštívil v pátek 16. června besedu s Janem Onderem a spisovatelkou Petrou Neomillnerovou v Knihkupectví Neoluxor na Václavském náměstí.

Cílem soutěže Objevte své knihkupectví bylo pomoci dětem v hledání a nalézání jejich vlastní cesty ke knihám. Děti, ať už motivovány svým učitelem češtiny nebo z vlastní iniciativy, navštívily knihkupectví ve svém okolí a přímo na místě zjišťovaly nejrůznější zajímavé informace. Své dojmy, poznatky a podněty pak společně zpracovaly do formy libovolného literárního útvaru – reportáže, úvahy, rozhovoru nebo výtvarného díla, jedna ze skupin přispěla do soutěže vlastním videospotem.

Porota, složená ze zástupců Svazu knihkupců a nakladatelů, 9. června vyhodnotila tři nejlepší práce v každé ze tří kategorií (1. – 2. třída, 3. – 5. třída, 6. – 9. třída) a vybrala také celkového vítěze. Oceněné třídy obdržely knižní ceny v hodnotě 1500, 1000 a 500 Kč. Vítězná třída napříč kategoriemi získala navíc příspěvek 15 000 Kč do třídního fondu.