Kateřina Smetanová

Kateřina Smetanová vystavuje své Obrazy v předsálí Divadla Viola

Kateřina Smetanová představuje v Divadle Viole atraktivní výstavní program v předsálí legendárního Divadla Viola na Národní třídě v centru Prahy od 5. do 30. listopadu pokračuje výstavou Kateřina Smetanová – Obrazy. Vernisáž se uskuteční v úterý 5. listopadu od 18:00 hodin.

Kateřina Smetanová (1952, Klatovy) v roce 1975 absolvovala Filozofickou fakultu UK, obor výtvarná výchova a čeština. Jejím učitelem malby byl docent Zdeněk Sýkora. Po studiích pracovala jako asistentka na UMPRUM a poté jako teoretička a historička umění. Současně se věnovala samostatné tvorbě – malbě a tapisérii, po narození dětí už jako výtvarnice na volné noze. Tuto etapu završila v roce 1992 výstavami tapisérií ve Francii, pak výtvarnou práci na deset let přerušila. V roce 2002 začala nová etapa její tvorby, kterou nazvala Návrat a v níž se již věnuje výhradně malbě. Obrazy a tapisérie Kateřiny Smetanové se nacházejí v soukromých sbírkách doma i v zahraničí. „Chci dělat harmonické obrazy plné pohody. Pokud se do obrazů dostává napětí, pochází z prožitku tématu a vztahů výrazových prostředků. Tak vzniká vzrušení z tvorby, které ve mně působí velký neklid. Malování osvobozuje,“ podotkla autorka ke své tvorbě.

Výstava Kateřina Smetanová – Obrazy je v Divadle Viola přístupná v hracích dnech – v pondělí až pátek od 9.30 do 19 a v sobotu od 14 do 19 hodin. Více informací na www.divadloviola.cz