Hudební festival Antonína Dvořáka v Příbrami nově pod křídly Dvořákova Příbramska

Hudební festival Antonína Dvořáka se transformoval na tzv. zapsaný ústav. Nadcházející 48. ročník tak již proběhne pod vedením nové neziskové organizace Dvořákovo Příbramsko. Změna má pomoci získat nové finanční prostředky, z dotačních titulů i od individuálních či korporátních partnerů, které přispějí k rozvoji a k udržení vysoké kvality a dlouholeté tradice festivalu.

 „Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram je jednou ze stěžejních akcí tohoto typu v rámci Středočeského kraje, v regionu pak akcí největší. V devadesátých letech našel své zázemí a maximální podporu u Města Příbram, současné nároky na jeho realizaci nás však v zájmu dalšího rozvoje a ve snaze o stabilní zvyšování umělecké úrovně přivedli ke klíčové otázce, jakým způsobem řešit jeho existenci v dalších letech. Naše nová nezisková organizace Dvořákovo Příbramsko nám dává podstatně větší možnosti, jak ho organizovat a v neposlední řadě i financovat. Rádi bychom využili možnosti různých dotačních a grantových programů, stejně jako možnost zapojení partnerů z individuální i korporátní sféry,“ vysvětluje ředitelka festivalu Albína Houšková.

Zapsaný ústav je typ právnické osoby, která se ustanovuje za účelem provozování určité společensky nebo hospodářsky prospěšné činnosti. Provedená transformace pomůže festivalu zajistit vícezdrojové financování, zejména z dotačních titulů a od soukromých donátorů. Doposud bylo vše financováno z rozpočtu města Příbram, v roce 2015 za přispění ministerstva kultury, které poskytlo festivalu dotaci. Příspěvek města se tímto krokem snížil na částku 1,8 milionů na dva roky.

„Na festivalu se osobně angažuje rodina Antonína Dvořáka, která ochotně dala své jméno i naši neziskové organizaci Dvořákovo Příbramsko. Antonín Dvořák III., mistrův vnuk, je předsedou správní rady, ve které přijala své členství také Mgr. Hana Kakešová, mistrova pravnučka. Naším cílem je v určitém směru návrat ke kořenům festivalu, kdy festivalovým děním ožívala celá Příbram i okolí a partnery jednotlivých koncertů byly příbramské firmy a společnosti. “ dodává Albína Houšková. Součástí transformace, stvrzené licenční smlouvou, je dohoda, že město může nominovat člena do správní rady a navrhovat dozorčí radu. Členem dozorčí rady se tedy stali MVDr. Václav Beneš, Ing. Petr Stříbrnský a Mgr. Jiřina Humlová. Do správní rady byl jmenován Mgr. Vladimír Král.