Bratři Čapkové ve světě dětí, otevřená přednáška v Paláci YMCA 14.11.

V úterý 14. listopadu sod 18 hodin se v pražském Paláci YMCA uskuteční přednášku „Bratři Čapkové mládeži a dětem“ otevřená veřejnosti. V ní se Kristina Váňová, ředitelka Památníku Karla Čapka ve Staré Huti, zaměří na vztah Karla i Josefa Čapka k dětem a mladým lidem.

Vedle připomenutí jejich výtečné tvorby pro děti zde zazní i méně známá fakta z dětství a dospívání obou umělců, včetně jejich pozdějšího angažmá ve prospěch chudých rodin. 

Vstupné je dobrovolné, výtěžek jde jako už tradičně v případě organizace YMCA na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže. Po skončení přednášky si bude možné prohlédnout i jindy uzavřenou střechu Paláce, pyšnící se ojedinělým výhledem na Prahu.

 „Karel a Josef Čapek vždy reprezentovali hodnoty, jako je demokracie, kultura, svoboda, ale i poctivost, pracovitost, úcta k člověku a pomoc potřebným. Což jsou věci, které je dobré si v dnešních turbulentních dobách znovu připomenout,“ říká ředitelka Paláce YMCA Petra Otřísalová. Podle ní přednáška navazuje na tradici slavných vzdělávacích cyklů pořádaných v Paláci za první republiky.